מהי תקופת האחריות החלה על המוצרים באתר החברה?

    תקופת האחריות הינה שנה אחת. תעודת אחריות ניתן לראות באתר במדור “אודותינו”
    אולם ניתן לקבל שירות למוצר גם לאחר פקיעת האחריות (בהתאם לבעיה במוצר ולסיבה)