דוד נפתלי

    רוצה להודות על הסבלנות והשירות האדיב של הגב’ רוזה מהתאום הלוגיסטי לעניין ההספקה. היה זה כהמשך לחווית הרכישה אצל נתן בסניף ת”א ש”שידר” אמון בחברה ויושרה עצמית. הרושם נשאר בעיינו גם לעת ההספקה (טרם למועד המובטח) וההרכבה על ידי נציג החברה. הצלחתכם, שמחתנו.